SPIRIT BOX

SPECIAL PRODUCT SERIES - OUT OF THE BOX

“READY TO PAINT” PRODUCT SOLUTION – ALL YOU NEED TO CREATE AN ACCENT WALL

1 изречение за контекста – защо това решение в тази категория, акцентните стени и улеснението…Цел – trial, интересни стени, образоване на аудитория, тест…

3 линии + възможност за къстъм кутия. Кооперация с дизайн студио. E-comm тестване.

And all that – packed with a differentiating concept.

Scope or how the positioning converted to actions:


Identity and package design
Messaging and tone
eComm product page
Education, awareness and eComm sales communication
Influencer partnership

IDENTITY AND VISUAL STYLE – ARTISTIC, DIFFERENTIATING IN THE CATEGORY

1-2 изречение за идентичността – логотип, ключови елементи и обща визуална стилистика.

-> Тук слагаме лого и стилистика

PACKAGE DESIGN

1-2 изречение


COMMUNICATION – EDUCATE, ATTRACT THE ARTISTIC AUDIENCE AND SHOWCASE

1-2 изречения за подхода на комуникация, различни нива. По-тестови тип проект.

EDUCATE – едно изречение за това, че като цяло е било необходимо да покажем ново за пазара предложение и да представим готови бои + шаблони

ATTRACT THE ARTISTIC – привличане на по-разчупената аудитория, които искат също така да действат лесно и са отворени за тест

SHOWCASE – кооперацията с Мона – едно изречение – боядисване на стена в дома, инстаграм докус и give away